Từ ngày 23/06/2016, website của Rồng Việt đổi giao diện mới hoàn toàn.

Trong quá trình chuyển đổi nếu có phát sinh lỗi ngoài ý muốn, xin quý khách thông cảm.